เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
นต.0926/57

SERVICES

ให้บริการออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมธรณีเทคนิค และ
งานสถาปัตยกรรม

 • อาคารพักอาศัย

 • อาคารพาณิชย์ อาคารสโมสร อาคารชุด อาคารเรียน และอาคารหอประชุม

 • โครงสร้างรองรับสาธารณูปโภค เช่น ระบบบ่อบำบัดน้ำ อาคารสูบน้ำ อาคารสถานีระบายน้ำ สถานีตรวจวัดชลศาสตร์ อาคารโรงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำและก๊าซธรรมชาติ โรงงานและโกดังเก็บสินค้า

 • คอนโดมิเนียม Low-rise, Medium-rise และ High-rise

 • อาคารทางศาสนสถาน

 • อาคารชั้นใต้ดิน

 • ระบบฐานรากอาคาร (Foundation)

 • ออกแบบเสาเข็มเจาะระบบแห้ง (Dry Process) และระบบเปียก (Wet Process)

 • โครงสร้างกำแพงกันดิน (Retaining Wall)

 • ระบบค้ำยันสำหรับการขุดดิน (Bracing System)

 • โครงสร้างกันน้ำชั่วคราว (Coffer Dam)

 • งานดินขุด และดินถม (Cut and Fill Works)

 • งานออกแบบสระสำรองน้ำดิบ (Reservior)

 • วิเคราะห์หาสาเหตุ และตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารเก่า